Litium, nya rön om mineralets roll som spårämne och skyddsämne  från Fråga Helhetsdoktorn
Inledning

Frågor och svar 

Länkar
 

    Inledning

    Litium är ett grundämne som hör till alkalimetallerna. Således har det likartade egenskaper som de andra alkalimetallerna, bl.a. natrium och kalium. Eftersom litium är ett grundämne kan det inte patenteras och det medför att man inte satsar så mycket på forskning om mineralet. Dess betydelse för hälsan har varit oklar och inom medicinen har det fått användning i mycket höga doser som stabiliserande medel vi bipolär sjukdom. I Andernas bergstrakter är det naturliga grundvattnet mycket litiumrik, så rikt att man funderar på om det kan vara en negativ hälsofaktor. Samtidigt har vi många människor i Anderna som har god hälsa i hög ålder. Det kan vara många faktorer bakom men en är sannolikt litiumtillgången.
    I Skandinavien har vi mycket låga halter av litium naturen, i vårt dricksvatten och i födan. Det är liknande bristförhållanden om jag skriver om på sidan om bor och sidan om selen. Bakgrunden är inlandsisens urtvättande effekter. Ett annan mera känt exempel är jod där man numera har insett värdet av tillskott till kosten och därför är majoriteten av våra bordssalt numera förstärkta med ett jodtillskott. Det finns också mycket intressanta studier som visar att ett tillskott på litium minskar risken för Alzheimers sjukdom, hjärtinfarkt och diabetes, men också bidrar till ökad livslängd rent generellt.

Litium skyddar hjärnan mot farlig strålning. Läs mera i Forskning och Framsteg nr 7 2014

 

http://fof.se/tidning/2014/7/artikel/litium-skyddar-hjarnan-mot-farlig-stralning
Intressant artikel i New York Times

Should We All Take a Bit of Lithium?

www.nytimes.com/2014/09/14/opinion/sunday/should-we-all-take-a-bit-of-lithium.html
Kadmium och hälsa. Skyddande effekt med Litium.

Den ökande kadmiumhalten i våra kroppar, i åkermarken som följd av bl.a. nedfall från förbränning och gödsling med rötslam är sannolikt en av de mera betydande miljöhoten mot vår hälsa. En del intressanta studier visar på en möjlig skyddande effekt av litium.

Nu finns det också en studie som visar på att litium kan minska de skador som tungmetallen kadmium orsakar hos oss människor. Kadmium kan ge många olika typer av skador då det binder till vissa enzymer och gör att de inte fungerar. Vi får alla i oss lite kadmium via det vi äter då åkermarken kan vara förorenad via handelsgödsel eller rötslam, men också via luftföroreningar. Normalt tar kroppen upp väldigt lite genom magtarmkanalen – vi har skyddsmekanismer mot det liksom mot aluminium, men vid järnbrist ökar upptaget av kadmium. Rökare och personer som äter mycket vegetariska produkter som odlats ickeekologiskt exponeras för mest kadmium. Man räknar med att en rökare får i sig 25-30 % mer kadmium än ickerökare.

Ref: https://www.halsobygget.se/2018/02/18/17-kan-litiumvatten-forlanga-livet/

Frågor och svar:

Kosttillskott som skydd mot demens och Alzheimers sjukdom.

Min make har fått diagnosen Alzheimers sjukdom . Han äter bromsmedicin, Aricept, för det. Han orkar nu bara  jobba 4 timmar per dag då han blir trött väldigt lätt. Han kan glömma saker efter bara några minuter som han lätt kom ihåg för några år sedan. Jag funderar om det finns några naturmedel som kan användas och i så fall vilket för att förbättra minnet?
"Orolig maka"

Svar:
Orsaken till Alzheimers sjukdom är bara delvis känd och immunsystemet kan vara inblandat

. En princip kan vara att ge kosttillskott som är välgörande för hjärncellernas funktion. B-vitaminbrist kan försämra minnet och då tillskottet i normal doser är ofarligt kan det vara bra att ta som ett skydd. Ett annat vitamin som är viktigt för hjärnan är vitamin D. De senaste åren har det kommit intressanta studier på grundämnet litium. Minteralet tycks skydda hjärncellerna och ett tillskott kan rekommenderas. Det finns få kostillskott då Litium i koncentrerad saltform räknas som receptbelagt läkemedel och då får det inte säljas i hälsokostbutiker. Naturligt Li-rika livsmedel får man naturligtvis använda. Den skandinaviska berggrunden är fattig på en del mineraler då den har urlakats av inlandsisen. Det är orsaken till att vi ofta har brist på jod, selen och bor men kanske även litium. I andra områden på jorden, t.ex. Anderna har man högre halter litium i grundvattnet. Det finns mineralvatten från Slovakien, SantoLi,  i välsorterade hälsokostbutiker och en sådan flaska ger ca 70% av det uppskattade dagsbehovet. Det kan i alla fall tänkas bromsa upp en försämring. Extra vätsketillförsel är ofta också bra när man har demens och dåligt minne.  Li:s mekanismer är okända men det kan bero på att Li kan öka utsöndringen av aluminium, ett ämne som ökar med tiden i hjärnan och som har satts i samband med försämrat minne. I februari 2011 publicerades en artikel i European Journal of Nutrition av några japanska forskare som visade på att litium i dricksvatten kan bidra till längre liv.  Enligt en studie publicerad i augusti 2013 kan Li öka halten av två nervcellsskyddande substanser kallade BDNF och Bcl-2.  Li kan också minska den s.k. oxidativa stressen på nervcellerna.

Lithium’s Neuroprotective Effects

- See more at: http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/lithium-neuroprotective-effects#sthash.MnvKnPIk.dpuf


Lithium’s Neuroprotective Effects

https://www.psychiatrictimes.com/view/neuroprotective-effects-lithium

New Advances in the Use of Lithium

http://www.medscape.org/viewarticle/423109

Lithium in Drinking Water and Thyroid Function

Lithium’s Neuroprotective Effects

- See more at: http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/lithium-neuroprotective-effects#sthash.SP9jPIsK.dpuf

Lithium’s Neuroprotective Effects

- See more at: http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/lithium-neuroprotective-effects#sthash.MnvKnPIk.dpuf

Lithium’s Neuroprotective Effects

- See more at: http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/lithium-neuroprotective-effects#sthash.Nqhi19Ll.dpuf

Lithium’s Neuroprotective Effects

- See more at: http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/lithium-neuroprotective-effects#sthash.Nqhi19Ll.dpuf

Lithium’s Neuroprotective Effects

- See more at: http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/lithium-neuroprotective-effects#sthash.Nqhi19Ll.dpuf

Lithium’s Neuroprotective Effects

- See more at: http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/lithium-neuroprotective-effects#sthash.Nqhi19Ll.dpuf

Tillbaka till Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2023-10-06