Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Salus Migränte (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        dospåsar        2g/dospåse     15 PORT.PÅSAR
1 dospåse 1-2 ggr dagligen använt vid enstaka, lindriga migränanfall. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Fyra
...................................ggr
 

Vuxna och barn över 12 år:  Vid tillfällig migrän: 1 dospåse1-2 ggr dagligen vid behov.
Rekommenderas ej till barn under 12 år.
Försiktighet bör iakttas vid behandling med blodförtunnande medel.
Även patienter med lätt till måttlig hjärtsvikt, njur- eller leversjukdom bör iaktta
försiktighet, speciellt vid samtidig diuretikabehandling. Teet bör inte kombineras
med preparat innehållande acetazolamid, dikumaroler, fenytoin, metotrexat, nikotinsyra,
sulfonureider och valproinsyra.  Rekommenderas ej till gravida eller ammande.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2005-03-02
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu