Otit - Öronsjukdomar, tips nr 10 från Helhetsdoktorn
 
 
Otit

Nässköljning
 ENTpro: Nasaline
 Renässans

Födoämnes-
allergi

Frågor och svar

Sömnbrist

Otoskleros

Nyhet:
Tinnitus

Antibiotika?

Länkar
 

Otit
Otit är det kanske vanligaste problemet med öronen om man undantar bullerskador och nedsatt hörsel. Det har kommit flera frågor från föräldrar med barn som dras med långdragna och smärtsamma öroninflammationer. Med otit menar man vanligen akut infektion i mellanörat, otitis media, där bakterier eller virus växer i sekretet i mellanörat och även sprider sig till omgivande vävnader. Mellanörat ventileras normalt genom örontrumpeten som är en öppning till övre delen av svalget. Vid svullnad av svalgets slemhinnor i samband med infektion eller allergi kan denna ventilation försämras och bidra till att en sekretansamling uppstår. Genom att hålla för näsan och blåsa till kan man oftast få in luft i mellanörat och man hör då ibland ett ljud och "lockkänslan" i örat minskar. Öronen och näsans bihålor blir ofta säte för långdragna infektioner som kan ge upphov till komplikationer. För behandling av lättare öroninflammationer gäller samma principer som används vid infektionsbehandling, se t ex under "Förkylningstips"och"Infektion"

Öronen ska alltid inspekteras av läkare innan man provar lokalbehandling av en öroninflammation för att utesluta tillstånd som kräver antibiotikabehandling eller paracentes (instrumentell perforation av trumhinnan.) Hörseln ska i regel alltid kontrolleras efter en genomgången infektion och trumhinnorna inspekteras för att förhindra en bestående hörselnedsättning. (Se kommentar nedan)

Egenvårdskurer som kan provas  är exempelvis heta fotbad och ånginhalationer med Oleum Basileum eller Japansk pepparmintolja. Nässköljning med "Krutis" kanna med eller utan ½ droppe Tea Tree Oil kan användas. Vitlök i hög dos flera gånger dagligen (invärtes) kan också provas. Höga doser av Echinacea, t ex 10-20 droppar Echinaforce / Echinagard varje timme kan ge ett bättre och snabbare resultat av infektionsbehandlingen. Vid lätta inflammationer i örat och trumhinnan kan man även försöka lokal behandling med en bomullstuss indränkt i vitlöksolja. Huskuren med en vitlöksklyfta i örat kan dock inte rekommenderas.

Referens: TALLMOGÅRDENS VÄG TILL HÄLSA, Praktisk biologisk medicin av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag Nasaline
ENTpro är en kortform för Ear-, Nose- and Throat Professionals.
    Företaget har tagit fram den patenterade Nässköljaren Nasaline. Idén till innovationen uppkom när innovatörerna via sin plattform inom öron-, näs- och halssjukvården upptäckte det växande behovet av nässköljning med saltvatten utan att det fanns någon bra och lättillgänglig produkt att rekommendera för ändamålet.

Renässans:
Koksaltlösning som rengör och fuktar näsan. För spädbarn, barn och vuxna. Innehåller ej avsvällande medel.


Födoämnesallergi och återkommande mediaotiter
Dålig funktion hos örontrumpeten p.g.a. slemhinnesvullnad är ofta underlaget för en infektion. En studie utförd på 104 barn med ålder mellan 1,5 och 9 år refereras i Annals of Allergy, Volume 73, September, 1994. Man fann en statistisk signifikant koppling mellan födoämnesallergi och återkommande mediaotiter. Dietbehandling gav en signifikant förbättring av symtomen. Man sammanfattar resultatet med en rekommendation om att överväga möjligheten av födoämnesallergi hos alla barn som har problem med återkommande vätska bakom trumhinnan.
Det kan vara värt ett försök med dietbehandling vid upprepade otiter. Dietbehandlingen kan läggas upp enligt olika principer från en ganska krävande eliminationsdiet i form av glutenfri vegankost med tillägg av vitaminer och mineraler samt ev naturläkemedel till en enklare variant i form av mjölkfri kost under några månader. Det finns flera alternativ för barn som kanske inte tycker om sesammjölken. Rismjölk, t ex O´RIZ ( rismjölk från Provamel, distributör Kung Markatta AB, Hjälmarsberg, 705 95 Örebro) kan vara ett säkrare alternativ än havremjölk även om många glutenallergiker tycks tåla havre relativt sett bättre.
Manuell terapi och akupunkturbehandling av spända muskler och stela leder i öron-näsa-halsregionen kan troligen förbättra funktionen i slemhinnorna genom att cirkulationen påverkas och kan provas som kompletterande behandling. 
 Från kollegan TN kommer följande kommentarer och synpunkter om otitbehandling. Paracentes är i dag en omdiskuterad och i princip förkastat metod. Kvarstående smärta som ej släpper inom första dygnet eller uttalad allmänpåverkan  utgör en indikation. Antibiotika behandling är allt mera omdiskuterad , det föregår ett flertal studier där expectans, (att avvakta) avsvällande droppar,  paracetamol (Alvedon o dyl.) samt snarlig uppföljning tillämpas. Att man hos barn bör med objektiva metoder bör kolla om hörselsnedsättning  föreligger är en utopi!. (Det skulle ta för mycket tid att kolla alla) Trumhinnorna efter genomgången infektion inspekteras av läkare för att bedöma om i mellanörat ansamlad vätska resorberats , om trumhinnan är hel eller om det kan finnas behov av att utföra en operation.


Frågor och svar:
En tidigare gäst frågar om yrsel kopplat tillsömnbrist.
När min sömn blir störd alltså om jag inte får sova  8 timmar utan bara 4 så verkar yrslen komma som ett brev  på posten efter 1 eller 2 dagar.  Jag har under tiden som gått sen Tallmogården haft många attacker av yrslen men ingen har blivit så katastrofalt förlamande som tidigare då jag direkt vid symtom lägger mig och slappnar av. Detta har gjort att den fruktansvärda rotationsyrslen har i stort sett uteblivet. Min tinnitus har nu under ett par veckor varit ett helvete, men detta ligger helt i linje med övergången till vintern och har återkommit varje år. Så jag räknar med ett par veckors tjut till innan det går ner på överlevnadsbar nivå igen. Om du stöter på någon tinnitusperson som vill prata om sina besvär så får du gärna lämna mitt telefon eller E-mail kanske jag kan stötta lite.
Svar: Hej, jag ska höra av mig om någon med liknande problem och även föra frågan vidare till en labyrintolog. Bertil Dahlgren

Ménières sjukdom (tidigare publicerad i tidningen Året Runt) Jag är 76 år och lider sedan flera år av Ménières sjukdom med tinnitus. Nu har jag dessutom drabbats av fel på gula fläcken. Jag tänkte därför prova både Tone (för örat) och Blue Berry (för ögat) på samma gång. Går det bra? Sedan en lång tid tillbaka äter jag Ginkgo också.
"Tut-tut i örat"

Svar:
Ménières sjukdom är en åkomma som kännetecknas av anfallsvis påkommande yrsel, varierande hörselnedsättning och tinnitus (öronsusningar) Den exakta orsaken är inte klargjord men sannolikt är 
cirkulationen och trycket i innerörats vätska påverkad då man har sett förbättringar efter intag av vätskedrivande och cirkulationsökande läkemedel. Extrakt med ginkgo biloba, det kinesiska
tempelträdet, finns registrerade som naturläkemedel i Sverige och medlet har en cirkulationsförbättrande verkan. Flera former av ålderrelaterad tinnitus kan förbättras om man tar medlet. Man måste dock tänka på att det tar flera veckor innan man får full effekt med medlet. Tone är ett kosttillskott som innehåller flera ämnen, bl.a. cirkulationsökande och antioxidativt verkande (cellskyddande). En av de cellskyddande komponenterna i Tone är faktiskt blåbär men har man 
problem även med ögats gula fläck så kan det vara klokt att ta mera blåbär i form av kosttillskott än vad som finns i Tone. Blue Berry, registrerat som kosttillskott, innehåller blåbär men dessutom extrakt 
av andra örter med cellskyddande egenskaper såsom Ögontröst och vindruvskärnor. Kosttillskotten är ämnade att förstärka kosten och det går som grundregel bra att kombinera flera kosttillskott. I detta 
fall går det bra även med naturläkemedlen. När det gäller gulafläcken sjukan har man visat att en kost med rikligt med bär, frukt och grönt samt med högt inslag av fet fisk eller ett tillskott med fiskolja kan minska risken att drabbas av sjukdomen. Det finns ytterligare ett livsmedel som kan vara fördelaktigt vid Ménières sjukdom. Specialodlade flingor, s.k. SPC-flakes ökar kroppens produktion av ett protein som kallas AF och det kan minska trycket i innerörat vid Ménières sjukdom. De kan köpas i hälsokostaffärer och på apoteket samt förskrivas som s.k. särlivsmedel av läkare och dietist. 
Läkaren kan även skriva ut ginkgo på recept när man har tinnitus men däremot går det inte att få de andra kosttillskotten på recept ännu förutom de fiskoljor som är registrerade som naturläkemedel. 

Bertil Dahlgren


Medicin för örat. 

Jag är 85 år gammal och läste i Året Runt om kosttillskottet Tone.Jag har hörselproblem och har hörapparat men kan inte finna mej tillrätta med den. Det är en "bakom örat apparat" som jag
nu har haft i 12 månader. Var vänlig och tala om för mej hur ingredienserna i Tone passar ihop med mina mediciner. Jag tar Levaxin (sköldkörtelhormon), Lanzo mot magkatarr, Seloken för blodtrycket, Imdur mot kärlkramp och Pravachol mot förhöjda blodfetter. Waran (blodförtunnande) samt sömnmedel och medel mot förstoppning. Jag har haft 2 hjärtinfarkter och har hjärtflimmer. Förra sommaren fick jag en pacemaker. 
"Britt"

Svar: 
Tone är ett kosttillskott som innehåller en kombination av örtextrakt och mineraler som är värdefulla för örats funktion. Örterna i medlet, bl.a. ingefärasläktingen galanga, humle och blåbär ger inga kända problem i kombination med hjärtmediciner men påverkan på blodförtunnade medel som Waran är inte studerad. Galanga är dock liksom ingefära blodcirkulationsökande och man brukar varna för att vanlig ingefära kan förstärka Waranmedicinens blodförtunnande effekt. Det är just den blodcirkulationsökande effekten som har satts i samband med en positiv effekt på genomblödningen till örats hörselceller. Sannolikheten att det skulle påverka dina mediciner är dock liten men det kan inte uteslutas. Äldre personer kan vara känsligare för den kraftigare blodförtunnande effekten som Waran kan ge och man ska alltid informera den ansvarige läkaren om att man tänker börja med ett kosttillskott eller naturläkemedel när man  behandlas med Waran. Örterna som ingår innehåller inte några större mängder K-vitamin och K-vitaminrika örter och grönsaker kan minska waranets effekt. Tone kan dock tänkas öka Waranets effekt. Om Du väljer att prova medlet måste det ske efter diskussion med Din läkare. En väg kan vara att i ditt fall utesluta de blodförtunnande örterna och
bara ta ett tillskott med magnesium som ingår i Tone. Magnesium ökar inte waranets effekt men det har en känd positiv effekt på örats funktion. Tar man Magnesium och Waran vid samma tillfälle kan dock upptaget av Warantabletterna hämmas och det bör gå minst 2 timmar mellan intagen. Det tar ofta lång tid att vänja sig vid en hörapparat men genom att justera den och träna regelbundet ökar
förmågan och även den nytta som Du har av den. Kosttillskotten kan inte bota öronsjukdomar men i många fall ge en lindrande effekt. 
Bertil DahlgrenOtoskleros:
Otoskleros är en sjukdom som drabbar mellanöra och orsakar ett s k ledningshinder för hörsel. Den drabbar ungefär 1 person av 200. Hörselbenskedjan förbenas och stelnar till och en rubbning i kalkomsättningen i örat kan göra att även innerörat kan drabbas med skada på hörselnerverna. Vanligen drabbas bägge öronen. Orsaken är delvis okänd men man vet att varannan person har haft den i släkten. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor och symtomen kan börja i samband med eller försämras i samband med graviditet eller hormonbehandling. En del teorier angående uppkomstmekanismen tar upp enzymbrister och man har också menat att det finns ett samband med virusinfektioner.

Behandling: Förutom operation och hörapparat finns det även farmakologisk behandling.
En lovande metod är att ge s k bisfosfonater:
Etidronate for the the neurotologic symptoms of otosclerosis: preliminary study. Ear Nose Throat J, 1997 Jun, 76:6, 371-6, 379-81

Ipriflavon, ett syntetiskt framställt ämne som liknar de s k bioflavoniderna har använts vid behandling av otoskleros.

I Umeå har en experimentell studie utförts för att se huruvida antioxidanter kan ha en skyddande verkan. Application of oxygen free radical scavengers to diminish the occurrence of myringosclerosis. Av Mattsson C; Marklund SL; Hellström S Ann Otol Rhinol Laryngol, 1997 Jun, 106:6, 513-8

Det finns även möjligheter att behandla med komplementärmedicinska metoder. Ett tillskott av betakaroten som är ett förstadium till A-vitamin har använts.
En soyaproteinberikad diet är rik på bioflavonider liknande Ipriflavon och bägge dieterna har effekter på för hög benomsättning i samband med benskörhet. Det finns skäl att äta en diet som är förstärkt med avseende på bioflavonider och fytosteroler om man vill göra en komplementärmedicinsk tilläggsbehandling vid otoskleros.Tinnitus
Kortfattat innebär tinnitus ringningar i örat, som i de flesta fall bara patienten hör. Ordet tinnitus kommer från latin och betyder ringning eller pinglande. Det verkar finnas ett samband med hörselskador av alla slag, starka yttre ljud, olika sjukdomar (t.ex. hjärt-kärlsjukdommar, blodtryck, hormonrubbningar, blodsjukdommar) skador i nacke- huvud, förändringar i          käkleder-tänder-tuggmuskler. Stresstillstånd förvärrar tinnitus och det är viktigt att man får tillfälle att slappna av och få tillräcklig vila. 
  • Avslappningsövningar kan hjälpa. 
  • Det är också viktigt att se över hörseln. Ibland minskar tinnitus om ett hörselproblem åtgärdas. 
  • Motion och meningsfulla aktiviteter är bra. Motion motverkar nämligen nedstämdhet. Det är också bra att undvika stress. 
  • Överkonsumtion av kaffe kan förstärka tinnitus. Detsamma gäller cigaretter och snus, samt större mängder alkohol. 
  • Stöd från omgivningen kan hjälpa, liksom samtal med någon som vet vad tinnitus är och kan ge råd.
  • Vid vissa former av tinnitus har man sett effekt med naturmedel som innehåller extrakt av det kinsesiska tempelträdet, Ginko Biloba. Även vid de tillstånd där man har stress och muskelspänning med i bilden kan det vara värt att prova Ginko.
  • Akupunktur är en metod som har visats ge effekt på upplevelsen av tinnitus. 


Tinnitus rubbar våra vanor, inte minst sömnen. Det gäller att återgå till gamla vanor eller att få nya vanor som inte störs av tinnitus. Tinnitus kräver alltså anpassning, annars kan det bli värre.


Nyhet!
Behandling mot tinnitusbesvär
Viktor Kaldo-Sandström viktor.kaldo-sandstrom@psyk.uu.se
 viktor.kaldo-sandstrom@audio.uas.lul.se
Audiologavdeldningen på Uppsala Akademiska Sjukhus har sedan 1999 utformat, utvärderat och använt ett Internetbaserat självhjälpsprogram mot tinnitusbesvär, nyligen omnämnt i DN's artikelserie om psykoterapi. Behandlingen baseras på Kognitiv Beteendeterapi och består av en interaktiv 
hemsida och rådgivning via e-post och syftar till att den tinnitusdrabbade på ett konkret sätt ska arbeta med och lära sig hantera och minska de besvär tinnitus orsakar. Ansvariga för behandlingen är undertecknad och docent Gerhard Andersson, institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

En kontrollerad studie och en klinisk replikation av denna har visat att Internetbehandlingen har gett goda resultat och lett till att tinnitusdrabbade klarar av att hantera sitt tinnitus bättre. Utifrån egna 
idéer och feedback från patienter som genomgått behandlingen har vi nu gjort en ny version av självhjälpsbehandlingen som innehåller extra information och är mer interaktiv än den tidigare hemsidan.

För att testa den nya sidan ordentligt tänker Audiologavdelningen i samarbete med Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet, i höst göra en studie där vi direkt jämför Internetbehandlingen med vår vanliga gruppbehandling. Nu behöver vi hjälp att hitta tinnitusdrabbade personer som kan delta i den här behandlingsstudien.Adressen är: http://medsys.uas.se/tinnitus
Gerhard Andersson (Gerhard.Andersson@psyk.uu.se) för mer information!

Viktor Kaldo-Sandström leg. psykolog och doktorand
Institutionen för psykologi Uppsala Universitet
018-4712141 (Inst. för Psykologi) 018-6115309 (Audiologavd. UAS, telefonsvr. om upptagen)
0709-775599 (mob) alternativ e-post: viktor.kaldo-sandstrom@audio.uas.lul.se


Även vid tinnitus finns det flera naturläkemedel och kosttillskott som kan användas. Det finns flera naturläkemedel med extrakt av ginkgo biloba som har visad effekt i de fall då tinnitus beror på nedsatt cirkulation. Kosttillskottet Tone innehåller flera växtämnen samt mineralet magnesium där de olika komponenterna har var för sig visad positiv effekt för örat eller nervceller i allmänhet.
Produktinformation


Antibiotika
Varför får många patienter med ont i halsen antibiotika?
Källa BMJDatum 1998-09-04
Brittiska allmän och primärvårdsläkare skriver ofta ut antibiotika till patienter som har ont i halsen trots att det finns kliniska belägg för att medicinen inte hjälper. Orsaken till detta står att finna i patientens förväntningar och i hur läkaren uppfattar patientens förväntningar.
Överförskrivning av antibiotika är kopplat till den ökade förekomsten av motståndskraftiga bakterier och bör undvikas.


 
Länkar:
På svenska;
Unga Allergiker (En intresseorganisation för alla mellan 7 och 29 år med astma och allergi.)
Hörselskadades Riksförbund 

På engelska;

Allergy and Asthma Network

H.E.A.R (om tinnitus och musik)
American Tinnitus Association
TRT-Therapy
Tinnitus Action http://www.tinnitus.co.uk
Råd från Dr Nagler, en av USA:s mest kända tinnitusexperter
Reduction of Tinnitus by Hypnotherapy  By Kevin Hogan Ph.D., D.C.H.
Eventually, it comes up in conversation. "I've heard that hypnosis can stop tinnitus, is that true?"'
Vitamin E 'can restore hearing
På Tyska
Deutsche Tinnitus-Liga

 
 
 
 

Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2023-08-25