Te

 
 
Introduktion

Grönt te

Theanin

Havtornste

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion
Många örter intas bäst i form av te. Köper Du i lös vikt är det viktigt att se till så att man köper av en leverantör som har bra kontroll på sina produkter. Tryggast är naturläkemedelsteerna men de är oftast inte ämnade att användas som dagligt te eller som sällskapste. Det finns flera örtteer i ren form eller i olika te-blandningar som man kan köpa.

Grönt te
Grönt te kommer från samma buske som det i Sverige mera allmänt använda svarta teet. Skillnaden är att det gröna teet inte genomgår en jäsningsprocess. Flera nyttiga ämnen bevaras därför i det ursprungliga, gröna teet och man har kunnat visa på flera hälsosamma effekter. Det innehåller en del koffein på samma sätt som vanligt te och kaffe men även balanserande ämnen som theanin, en aminosyra som har visats ha lugnande effekter när det ges som kosttillskott.  Det finns även koncentrat av grönt te i kapselform. Man bör inte överdosera för det finns en rapport om ett fall med påverkan på levern i samband med intag av höga doser kapslar. Det gäller dock inte de tabletter som innehåller rent theanin.
Var observant på användade av Grönt te i kapselform:
 Det har kommit rapporter från de franska och spanska läkemedelsmyndigheterna om flera fall av leverpåverkan (bl.a. hepatocellulär leverskada) som sätts i samband med intag av kapslar innehållande alkoholextrakt av grönt te. 

Läkemedelsverket uppmanar därför landets läkare att vid svårtolkade leversymptom hos patienterna fråga om de ätit extrakt eller pulver av grönt te, och rapportera in sådana fall till Livsmedelsverket.
 

Grönt te kan skydda mot hudcancer 
Att dricka några koppar grönt te per dag kan förhindra att man drabbas av hudcancer. Det visar forskningsstudier där ämnen som finns i grönt te provats på möss. Grönt te är särskilt populärt i många asiatiska länder, där också flera cancerformer är mindre vanliga än hos oss i väst. 

L-theanine
En annan fördel med grönt te är dess innehåll av L-theanine.
Se mera i en pressrelease:L-theanine i kombination med vitaminer
Procalmin innehåller L-theanine i forma av Suntheanine men också ett tillskott av andra viktiga ämnen som komplement.
L-Theanine 50mg
B1 0,6mg, Niacin 8mg, B6 1,05mg, B12 3mcg, Folsyra 200mcg,
C 30mg,
E  7,5mg,
Hesperedin 10mg, Magnesium 30mg, Kalcium 40mg 
Procalmin från Macronova:
www.macronova.se/Procalmin.asp


Havtornste
Wrams hälsote havtorn är ett nytt te på den europeiska marknaden. Teet har sina rötter i den kinesiska och tibetanska folkmedicinen, där de nyttiga havtornsbladen har använts som stärkande och skyddande te i tusentals år. Det har en låg koffeinhalt som naturligt balaseras av en relativt hög theaninhalt. Teet är även unikt eftersom det är det enda teet på den Svenska marknaden där man har gjort kontrollerade mätningar på antioxidanter och bioflavoider.

Havtornste från Wrams:
www.wrams.se/produkter_halso.php

www.wramsaroma.se

Inköp: www.gonatural.se 


Frågor och svar

Rött te: 
Kan teét Rooibos påverka levern negativt
på liknande sätt som Tussilago?

Svar: 
Rooibos te kallas även afrikansk rött te och har varit känt i Sverige redan på 1700-talet. Rooibos  är en buske som bara växer Sydafrika och när man kokar te på växten får man en dryck som påminner mycket om vanligt svart te. Teet är helt koffeinfritt vilket gör att den kan ses som ett bra alternativ till både kaffe och svart te. Medlet används huvudsakligen som livsmedel och dryck och inte i första hand som naturmedel även om man tillskriver drycken hälsobringande egenskaper som skydd mot allergier mm. Rooibos innehåller inte någon oxalsyra och har mycket låg garvsyrehalt.
Tussilago har använts som medicinalte vid bl.a. hosta. Den traditionella användningen har varit under kortare perioder och man har noterat att användning av tussilago kan ge en viss påverkan på levern som skulle kunna vara skadlig vid långvarigt bruk. Tussilago finns därför med på livsmedelsverkets lista över örter som kan vara skadliga att använda som livsmedel. Tussilago bör inte användas
över huvud taget och övriga medicinska örtteer bör användas som regel bara några månader i taget. 
Rooibos finns inte med på listan över kända olämpliga örter. Det finns heller inte några rapporter om att teet skulle vara skadligt. Det konsumeras dagligen av en stor mängd människor utan att man har rapporterat några biverkningar. Det är dock ett te som importeras från Afrika och risken finns att man kommer över ett dåligt märke där man riskerar att få med andra växter.  Får Du bara tag i en säker och god kvalitet av rooibos så kan Du använda det som dagligt te.

Bertil Dahlgren, tidigare publicerad i Året Runt.

Friggs teer tillhör de grupper där man verkar har en bra kvalitetskontroll och välj i så fall ett te av ett välkänt märke.Theanin vid depression:
Jag har en fråga till dig angående Cool Down och antidepressiva medel. Tror du att det finns någon risk att kombinera dessa?

Svar: Cool Down är registrerat som kosttillskott och dessa ska normalt sett vara säkra att använda tillsammans med läkemedel. Dock fiinns det en del lägen när man ska vara försiktig. Det finns risker kända med en annan aminosyra, L-Tryptofan. Tryptofan stärker serotoninsystemen i hjärnan och det är samma system som de vanliga antidepressiva läkemedlen stärker. Med T kan det då finnas underlag för för stark effekt, Det kunde leda till ett tillstånd som kallas Serotonergt Syndrom, dvs ett tillstånd med överstimulering i hjärnans serotoninsystem ledande till feber och högt blodtryck mm.
Theanin ingår inte i serotoninsystemet på samma sätt utan det stärker mera det sk GABA-systemet. Detta system har mera med lugn och frihet från ångest att göra. Vid behandling med antidepressiva medel kan man få en tillfälligt ökad ångest och läkaren ordinerar då ibland GABA-systemstärkande medel tillhörande
läkemedelsgruppen "Valiumliknande" benzodiazepiner. (Sobril m.fl lugnade medel). I Japan har L-Theanin godkänts som tillsats i alla livsmedelformer förutom barnmat efter att man har utfört toxikologiska studier som har visat på säkerhet vid användningen. Där finns det inte några uppgifter på läkemedel där man anger restriktioner i användningen förutom i samband med cytostatika, "cellgifter", som  doxorubicin, idarubicin, adriamycin, och picarubicin. Har Du tidigare tagit theanin med god effekt kan Du fortsätta även om Du ordineras antidepressiva läkemedel. En god regel är dock att informera läkaren om att Du använder ett kosttillskott samt undvika höga doser av kosttillskottet. 

Bertil Dahlgren
Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2011-12-22